VSTUPENKY / TICKETS

Vstupenky bez rezervace místa si můžete objednat ZDE, nebo zakoupit na místě za dvojnásobnou cenu. Objednané vstupenky musí být zaplaceny do 1. září převodem dle instrukcí v potvrzení rezervace. Vstupenky v tomto předprodeji je možné zakoupit pouze do 1. září. Po tomto datu už nelze rezervaci zrušit s možností refundace.

Vstupenka je celodenní, nelze zakoupit časově omezenou vstupenku. Děti do 15 let mají vstup zdarma. 

Vaše rezervace v rezervačním systému slouží jako vstupenka. Seznam hostů se zakoupenou vstupenkou bude mít personál při vstupu do tanečního sálu. 

Na místě nebudou akceptovány platební karty, ale je možné zaplatit prostřednictvím QR kódu.

Cena v předprodeji: 100,-                          Cena na místě: 200,-

You can order tickets without a seat reservation HERE, or buy them on the spot for double the price. Ordered tickets must be paid by September 1 by bank transfer according to the instructions in the booking confirmation. Tickets in this advance sale can only be purchased until September 1.

The ticket is for the whole day, it is not possible to buy a time-limited ticket. Children under the age of 15 have free entry. 

Your reservation in the reservation system serves as a ticket. The list of guests with a purchased ticket will be with the staff by entering the ballroom.

Credit cards will not be accepted on site, but it is possible to pay via QR code.

Price in advanced sale: 100 CZK or 5 EURO

Price on the spot: 200 CZK or 10 EUROVstupenky ke stolu s rezervovaným místem (jedna vstupenka = jedna židle u stolu si můžete objednat ZDE. Pokud chcete objednat více vstupenek, vytvořte stejný počet rezervací. Na místě vstupenky ke stolu nebudou v prodeji. U stolu jsou 4 židle. Objednané vstupenky musí být zaplaceny do 1. září převodem dle instrukcí v potvrzení rezervace. Vstupenky v tomto předprodeji je možné zakoupit pouze do 1. září. 

Po tomto datu už nelze rezervaci zrušit s možností refundace.

Vstupenka je celodenní, nelze zakoupit časově omezenou vstupenku. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Vaše rezervace v rezervačním systému slouží jako vstupenka. Seznam hostů se zakoupenou vstupenkou bude mít personál při vstupu do tanečního sálu. 

Cena vstupenky: 200,-

Table tickets with a reserved seat (one ticket = one chair at the table can be ordered HERE. If you want to order more tickets, make the same number of reservations. Table tickets will not be sold on the spot. There are 4 chairs at the table. Ordered tickets must be paid for by September 1 by transfer according to the instructions in the booking confirmation. Tickets in this advance sale can only be purchased until September 1. 

After this date, the reservation can not be canceled with the possibility of a refund.

The ticket is for the whole day, it is not possible to buy a time-limited ticket. Children under the age of 15 have free entry.

Your reservation in the reservation system serves as a ticket. The list of guests with a purchased ticket will be with the staff by entering the ballroom.

Price: 200 CZK or 10 EURO


Rezervace celého stolu pro 1-5 osob (1 stůl=1 rezervace). Součástí této rezervace je také občerstvení - Prossecco nebo Bohemia sekt, voda (1,5 l), Orange juice (1 l), Coca cola (1,5 l), Chips, slané tyčinky, ovoce, obložený talíř (možná i vegetariánská verze). Na místě vstupenky ke stolu s občerstvením nebudou v prodeji. U stolu může být 4-5 židlí. Objednané vstupenky musí být zaplaceny do 1. září převodem dle instrukcí v potvrzení rezervace. Rezervuj TADY.

Po tomto datu už nelze rezervaci zrušit s možností refundace.

Vstupenka je celodenní, nelze zakoupit časově omezenou vstupenku. 

Vaše rezervace v rezervačním systému slouží jako vstupenka. Seznam hostů se zakoupenou vstupenkou bude mít personál při vstupu do tanečního sálu, stělí vám číslo stolu.

Cena: 1 300,-

Reservation of the entire table for 1-5 people. This reservation also includes refreshments - Prossecco or Bohemia sparkling wine, water (1.5 l), Orange juice (1 l), Coca cola (1.5 l), Chips, catering (vegetarian version is possible). Tickets for the refreshment table will not be sold on site. There can be 4-5 chairs at the table. Ordered tickets must be paid by September 1 by bank transfer according to the instructions in the booking confirmation. Tickets in this advance sale can only be purchased until September 1. Book HERE.

After this date, the reservation can not be canceled with the possibility of a refund.

The ticket is for the whole day, it is not possible to buy a time-limited ticket. 

Your reservation in the reservation system serves as a ticket. The list of guests with a purchased ticket will be with the staff by entering the ballroom.

Price: 1300 CZK or 55 EURO