TANEČNÍ PRO PÁRY / dance lessons for couples

04.07.2024

Po delší odmlce opět otevíráme taneční kurz pro manželské či partnerské páry jako přípravu na plesovou sezónu. Čtěte více... / After a longer break, we prepare a dance course couples. Be ready for ball season! Read more...

Zrušte svou paniku z tanečního parketu! Nebojte se chodit na plesy! Jednoduše...naučte se opravdu jen pár důležitých kroků a můžete protančit noc.

Náš taneční kurz je vhodný i pro cizojazyčné páry, vyučující lektoři hovoří plynně anglicky. Věkově neomezeno.

Do not panic on the dance floor! Don't be afraid to go to balls! Simple...just really learn a few important steps and you can dance all night long.

We are happy to welcome foreign-speaking couples, the instructors speak fluent English. No age limit.

Kurz je v prodeji pouze jako balíček lekcí, není možné zakoupení pouze vybraných termínů. 

The course is sold only as a package of lessons, it is not possible to purchase only selected dates.

OBECNÉ INFORMACE:

Výukový den: NEDĚLE 

Čas: 18:00-19:30

Počet lekcí v ceně: 8

Zahájení: 22. září

Cena: 2200,-/ 1 osoba

Místo konání: Dance Studio LIKE, Karasova 21, Ostrava-Mariánské Hory

GENERAL INFORMATION:

Day: SUNDAY

Time: 18:00-19:30

Number of lessons: 8

Start of the course: 22nd of September

Price: 2200 CZK per person

Venue: Dance Studio LIKE, Karasova 21, Ostrava-Mariánské Hory


ZÁVĚREČNÝ GALAVEČER

Po absolvování kurzu si můžete vyzkoušet takový "ples nanečisto" neboli závěrečný galavečer vašeho kurzu, kde nebude chybět občerstvení, taky bude nějaký prostor pro pobavení. Galavečer pro vás připravíme zvlášť, není v ceně kurzu. Termín domluvíme dle vašich možností.

FINAL GALA NIGHT

After completing the course we will prepare for you GALA EVENING, where refreshments will not be missing, and there will also be some space for entertainment. We will prepare a gala evening for you separately, it is not included in the price of the course. We will arrange a date according to your possibilities.


Naše kurzy jsou komorní, nejsou davové, jsou osobnější než velké taneční kurzy, kde se zamícháte do davy. U nás je na vás vidět a to znamená, že se mnohem více naučíte. Za své peníze dostanete informace a trénink. Chceme, abyste se po absolvování kurzu na parket těšili.

Our classes are intimate, not crowded, more personal than big dance classes where you blend into the crowd. With us, you can be seen and that means you will learn a lot more. You get information and training for your money. We want you to look forward to the floor after completing the course.

Pokud se vám naše nabídka líbí, klikněte na tlačítko a vyplňte přihlášku. / Do you like our offer? Click the button and fill out the entry form.