BALLROOM BODY s Danielem

31.12.2020

ÚTERÝ * 19:00 * 70,-

Standard je pro ONLINE vysílání největším oříškem. Jak prostorově, tak absencí partnera. Podzimní lekce vedl Jakub Richtár, kapku ho to unavilo a žezlo předal Danovi.

Daniel pojal tuto výzvu spíše jako "přípravu" na standard. Měli byste připravovat své tělo na jeho správné použití při standardních tancích. 

Většina z vás Daniela Jurču zná nejen jako "profi" tanečníka, ale na našem ProAm písečku zejména jako jednoho z nejzkušenějších a nejúspěšnějších ProAm partnerů a jednoho z nejuznávanějších ProAm lektorů, který nenechává nic náhodě a vždy ví co a proč dělá.

Každý seminář má svůj význam a přínos pro váš tanec.

Tento seminář je vysílán na FB v Události. Podrobnosti pro přihlašování najdete v obecných pokynech.

Vzhledem ke zkušenostem z podzimního lockdownu, připomínáme, že seminář je přístupný všem, kteří mají zájem, nemusí to být naši stálí klienti.